Verwijzing

U kunt uw huisarts vragen om een verwijzing voor een borst scan bij QT Scan B.V.. In dat geval wordt de QT-scan bij u uitgevoerd door onze eigen zorginstelling. Wij hebben een WZTi toelating en zijn geregistreerd als “zorginstelling voor medisch specialistische zorg” bij het ministerie van VWS. Neem contact met ons op voor de gegevens die uw huisarts nodig heeft voor het opstellen van de verwijzing. 

Verwijzing en toch kosten?

Wanneer u met een verwijzing bij ons komt betaalt u de QT-scan vooraf bij het maken van uw afspraak. Na uw QT-scan krijgt u een declaratie die u kunt insturen naar uw verzekering. Afhankelijk van uw verzekering wordt deze gedeeltelijk of volledig vergoed.

Bij een natura polis krijgt u meestal 75% terug. Heeft u een restitutie polis dan wordt het onderzoek volledig vergoed. Het onderzoek valt wel onder het eigen risico. Heeft u nog geen zorg gebruikt dan worden de kosten eerst met uw eigen risico verrekend.

Zonder verwijzing

Wanneer u op eigen initiatief een een afspraak maakt voor uw borst scan, dan betaalt u deze zelf. U boekt en betaalt online vooraf via Ideal. 

Wij hebben ook mogelijkheden voor een abonnement waarbij u maandelijks automatisch een kleiner bedrag betaalt en elk jaar kunt komen voor een QT-scan. Neem hiervoor contact met ons op voordat u de afspraak online maakt. Wij plannen uw afspraak dan samen telefonisch in. 

Last Minute deal

Indien u op eigen initiatief een borst scan wil laten uitvoeren, dan hanteren we een speciaal tarief voor de momenten die vrijgekomen zijn door annulering.

Bij deze “last-minutes deal” krijgt u korting als u een plek opvult van mensen waarvan de QT-scan is afgevallen of geannuleerd. De keuze voor het tijdstip is dan beperkt maar de prijs voor de QT-scan is dan lager.