Verwijzing

U kunt uw huisarts vragen om een verwijzing voor een borst scan bij QT Scan B.V.. In dat geval wordt de QT-scan bij u uitgevoerd door onze eigen zorginstelling. Wij hebben een WZTi toelating en zijn geregistreerd als “zorginstelling voor medisch specialistische zorg” bij het ministerie van VWS. Neem contact met ons op voor de gegevens die uw huisarts nodig heeft voor het opstellen van de verwijzing. 

Verwijzing en toch kosten?

Wanneer u met een verwijzing bij ons komt betaalt u de QT-scan vooraf bij het maken van uw afspraak. Na uw QT-scan krijgt u een declaratie die u kunt insturen naar uw verzekering. Afhankelijk van uw verzekering wordt deze gedeeltelijk of volledig vergoed.

Bij een natura polis krijgt u meestal 75% terug. Heeft u een restitutie polis dan wordt het onderzoek volledig vergoed. Het onderzoek valt wel onder het eigen risico. Heeft u nog geen zorg gebruikt dan worden de kosten eerst met uw eigen risico verrekend.