Nederlandse Radiologen

De beoordeling van de QT-scan is minstens net zo belangrijk als de QT-scan zelf. Daarom hebben wij gekozen voor een samenwerking met Nederlandse BIG geregistreerde radiologen. De beoordeling gebeurt zo snel mogelijk nadat de scan is afgenomen. Wanneer uw borstscan wordt gedaan na een verwijzing van uw huisarts, dan wordt het verslag naar uw huisarts gestuurd. Deze zal het verslag met u bespreken. Wanneer u de borstscan op eigen initiatief laat uitvoeren dan krijgt u zelf het verslag. Het verslag bevat geen diagnose. Het is een beschrijving van de bevindingen.

Let op: QT-Scan B.V. wil op geen enkele wijze de indruk wekken dat op dit moment de QT-scan een vervanging is van de mammografie. Wij raden u te allen tijde aan het advies van uw eigen (huis)arts op te volgen. Wij bieden de QT scan aan als een extra onderzoeksmogelijkheid naast de bestaande onderzoeken.